TWORZYWO · KOLOR · PRODUKCJA  

Firma GIBEX to producent polipropylenowych i polietylenowych opakowa� do chemii gospodarczej, Wyroby firmy s� cenowo atrakcyjne i konkurencyjne na rynku.

Oferowana gama produkt�w poszerzana jest o nowe wzory butelek i nakr�tek.

D��ymy do ci�g�ej poprawy jako�ci wyrob�w.

Celem firmy jest spe�nienie wymaga� i oczekiwa� Klient�w.

Zapraszamy do zapoznania si� z ofert� dotycz�c� szerokiego asortymentu opakowa� z tworzyw sztucznych oraz do korzystania z us�ug naszego zak�adu.